Hledat:

UNICAL
Výrobci

Zobrazit seznam výrobců

Obchodní podmínky az-kotle

náš velkoobchod dodává zboží pouze podnikajícím osobám s platným IČ.


Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží a materiálu určeného k odbornému prodeji či montáži mezi firmou Petr Tűrkott - az-kotle.cz (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“).

Kupující podáním a podepsáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající

Petr Tűrkott, IČ:14964821 DIČ:CZ6709141384 se sídlem Přemyslova 367/32, 267 01, Kralupy nad Vltavou

Kupující

Kupující – je pouze  firemní zákazník , zákazník který při uzavírání a plnění smlouvy v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická (OSVČ) či právnická osoba, která nakupuje materiál TZB  za účelem pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel – podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Majitel firmy, – při zahájení obchodních vztahů předkládá prodávajícímu doklady o svém podnikatelském oprávnění a o své právní subjektivitě (výpis z obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu, registraci k dani) a je povinen tyto údaje průběžně aktualizovat. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který není spotřebitelem (prodejcem nábytku, interiérový architekt, nebo kupující s IČ), výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Inividuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrované značky, obchodního názvu, firemního loga či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak. Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení potvrzení prodávajícího kupujícímu tohoto návrhu (závazným potvrzením objednávky). Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s dodáním zboží či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání, transakce platební kartou přes internetovou bránu banky). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. . Kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely plnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (doprava, umístnění, příplatkové provedení, apod...). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. V případě, že se jedná o zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí cenu a předběžný termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti vývoji cen surovin. Pokud kupující s takovou cenou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována.

Objednávat je možné následujícími způsoby:

elektronickou poštou na adrese: info@az-kotle.cz
osobně PO DOHODĚ na prodejně
telefonicky s příslušnou kontaktní osobou viz. sekce kontakty na: 777012323

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky písemnou formou (e-mail) a uvést následující údaje:

jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího
IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
kód a název zboží dle ceníku (pokud je objednávané zboží z katalogu)
jednotkovou cenu (pokud je objednávané zboží z katalogu a je u něho cena uvedena)
způsob odebrání a dopravy
dodací adresu
všechny další údaje, které kupující považuje za důležité

Na tento email bude vždy kupujícímu potvrzena objednávka, případně zaslána výzva k doplnění potřebných údajů k objednávce


Dodací lhůty:

není – li sjednáno nebo na smlouvě o koupi uvedeno jinak, řídí se dadací lhůta datem, na které je objednávka uvedena a pracovní dobou na kamenné pobočce, tj. Po – Pá, 10:00 – 18:00

Platební podmínky

Možnosti platby jsou:

a) platba v hotovosti při nákupu

b) platba předem bankovním převodem
Dodací podmínky

Osobní odběr: Zboží může převzít pouze kupující, osoba k tomu pověřená kupujícím, majitelem firmy nebo statutárním orgánem společnosti. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem a také dokladem o zaplacení zboží.

Osobní odběr je možný po dohodě buď na skladě nebo provozovně prodávajícího a na základě informace prodávajícího, že zboží je připraveno k odběru.

Doručení vlastní dopravou prodávajícího: Zboží je možné dodat na místo kupujícího vlastními rozvozovými auty prodávajícího, cena je určena dle aktuálního ceníku. Termín doručení je se zákazníkem sjednán individuálně.

Cena dopravy po Praze a montáže je stanovena individuálně

Zasílání přepravní službou: Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou Toptrans nebo Českou poštou.  Termín doručení dle vybrané přepravní služby, kterou přepravce garantuje.

Kupující, který není spotřebitelem, je povinnen, kupujícímu, který je spotřebitelem, je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem nebo řidičem prodávajícího stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého dokladu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat do přiloženého dokladu ke zboží v případě vlastní dopravy prodávajícího nebo do dodacího listu přepravce v případě přepravní služby.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu:  v případě přepravní služby sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu.